Second Class Kids Records

Gamla pengar - Här kommer kriget (12" vinyl)


1. Snacket går
2. Ideal
3. Fan ta er
4. Chef på stan
5. 33stop45
6. Tristessen
7. DK2
8. Tills det faller isär
9. Masshipsterie
10. Fred
11. Sista dagen
119 SEK